Hvordan transcendens opliver vores indre intelligens

Når vi kontakter det dybeste niveau af intelligens oplives vores egen evne til at selv-heale på alle planer af krop, sind, følelser og sanser

Maharishi AyurVeda blev grundlagt i 1980erne af Maharishi Mahesh Yogi for at genoplive den ældgamle viden om ayurveda, som på den tid var meget opsplittet. Ayur betyder ”liv” og Veda er ”viden”, og ayurveda er verdens ældste kontinuerligt praktiserede system til sundhedspleje.

Ædelstenslys-
terapi

Marma
Terapi

Hvad lægen siger

Informations
terapi

“Man kan sige, at Maharishi Ædelstenslysterapi er informationsterapi, og at informationerne finder udtryk på grundlag af ædelstenens krystalstruktur og sporelementerne, samt at de bliver ledet ind i kroppen ved hjælp af resonans-princippet.”

—Dr. Walter Moelk, Maharishi College of Perfect Health

Hvad der adskiller Maharishi AyurVeda fra ayurveda

Hvad der adskiller Maharishi AyurVeda fra ayurveda, som den er blevet udøvet, er inklusionen af bevidsthed og dens vækst, som det primære fokus med henblik på udvikling af højere bevidsthedstilstande. Maharishi AyurVeda adskiller sig fra ayurveda derved, at den tager alle aspekter af mennesket i betragtning og lægger vægt på det fundamentale plan af ren bevidsthed som grundlaget for alt menneskeligt liv og al eksistens. Dette er i modsætning til traditionel ayurveda, som den længe er blevet udøvet. Dette vigtige aspekt af de ayurvediske skrifter var blevet glemt, og krop, sind og følelser blev behandlet uden at betragte personen holistisk som opstået af bevidsthed. Maharishi AyurVedas grundholdning er, at når den enkelte er i harmoni med den underliggende evige orden og intelligens, så vil vedkommende kunne glæde sig over et perfekt helbred. Sygdom er resultatet af mangel på kontakt med det underliggende plan af intelligens. Alle Maharishi AyurVedas tiltag og aspekter levendegør dette indre plan af intelligens og selv-helbredelse.

På denne måde er Maharishi Ædelstenslysterapi og Marma Terapi to af Maharishi AyurVedas metoder til at levendegøre kroppens indre intelligens for at genetablere den underliggende orden og genoprette sundheden.