Grundkurset Vedic Art

17 principper til kunst og kreativitet på din egen måde

Kurset Din Egen Vej til Kunst og Kreativitet gennemgår traditionelle kunstprincipper som form, farve og proportion på en utraditionel måde. Man arbejder med kunstprincipperne ved at gennemgå lette tegne/male øvelser, men relaterer samtidig principperne til sig selv og sit eget liv. 

”Jeg har fået inspiration til at blive mere fri, når jeg maler og til at eksperimentere noget mere. Og jeg har fået, hvad jeg faktisk søgte, nemlig nogle redskaber og indgange til at komme videre og arbejde dybere med et billede. Samtidig har det været i en sjov og uhøjtidelig atmosfære med plads til forskellighed. Jeg har nydt kursets forbundethed med filosofiske tanker om livet, som Eva formidler enormt spændende.”

Anne Grethe

”Kurset går ind ind under huden på mig, fordi øvelserne bringer mig i kontakt med en tilstand af glæde og nærvær. En tilstand og kontakten med noget meget essentielt i mig som jeg genkender fra min barndom, og som jeg nu til min forundring har den store glæde at opleve igen. Jeg genfinder glæden i processen ved at skabe lige nu og her frem for at have fokus på produkt og form. Kurset fremmer en proces, hvor jeg finder ind til min oprindelige kreativitet, og min egen essens og åndelighed og gør den fysisk via kreativitet.”

Susanne


Strukturen og de praktiske detaljer
Kursuspris

Kunstudøvelsen får en helt anden relevans, når man leger den indre kunstner og skaberkraft frem og får oplevelsen af at alt er muligt.

Vi gennemgår 17 forskellige principper og værktøjer i kunst: først gennemgåes princippet, så gives der øvelser hvor deltagerne får en praktisk oplevelse af princippet, og bagefter diskuterer vi vores erfaringer. 

Det samlede kursusforløb er på ca. 25 timer. Det kan forløbe enten over 5 dage, over 2-3 weekender, eller over ca. 6 gange alt efter hvormange timer vi mødes pr. gang.

De første 10 timer beskæftiger vi os med kunstens grundredskaber bl.a. linie og form.

I resten af kurset beskæftiger vi os med mere overordnede elementer i kunst bl.a. format, balance og skala.

Kunstkurset “Vedic Art: Find din Egen Vej til Kunst og Kreativitet” Kurset varer 5 dage og kan tages enten online eller fysisk. 

Grundkursus pris 2800 kr for 5 dage. Børn 1400 kr (10 -16 år) 2100 kr. for pensionister og studerende.

Materialer medbringer man selv.

Efter grundkursus er der mulighed for at tage mange forskellige fortsætter kurser og også for at blive uddannet til selv at undervise i Vedic Art

Curt Källman

Grundlægger af Vedic Art og visionær

Vedic Art lærer ingen at male, nej, Vedic Art er en måde at huske, hvordan man maler. Ikke bare at huske, hvordan kunst skabes. Fra det første øjeblik, man hører de 17 vediske principper for kunst, begynder man at huske hele historien om ens liv. Hvor vi kommer fra og hvor vi skal hen. Vedic Art er et navigationskort. Brug kompasset i din hjerne til at finde fredens kammer i dit hjerte. Når du dypper din pensel i lys, rum og lykke vil evigheden blive afbildet. Når du går ind i dit kunstværk – i din egen selv-referende dialog – finder du den kode til hvordan livet kan leves, og hvordan et kunstværk kan åbne døre i himlen og på jorden.

Curt Källman.

Vedic Art er grundlagt af kunstneren og visionæren Curt Källman. Hans livsarbejde var virkelig at forbinde kunst med den transcendentale virkelighed, som overskrider tid og rum, og han har inspireret og betydet ufattelig meget for tusindvis af menneskers liv i hans fødeland Sverige og over hele verden. Han erkendte tidligt at al viden er indeni os selv, og han viste vejen gennem kunst.

Curt talte ofte om at have penslerne i himlen og fødderne på jorden.